top of page
speelman logo zonder achtergrond uigesne

Speelman is een theatergezelschap dat wil uitblinken in zorg.

Zorg voor haar publiek en haar creaties.

 

De voorstellingen die Speelman maakt zijn nooit enkel gecreëerd voor kinderen, en evenzeer nooit alleen voor volwassenen.

Speelman ziet het als een grote meerwaarde, dat mensen van verschillende leeftijden en dus verschillende percepties op de wereld en de maatschappij, samen één en hetzelfde ding bekijken. Op die manier wil het gezelschap, telkens opnieuw rijke, gelaagde voorstellingen creëren voor jong en oud.

Haar publiek…is iedereen!

Iedereen die theater wil zien dat met de grootste zorg werd vervaardigd.

 

Hierbij zoekt het gezelschap in haar creaties naar verbindingen tussen disciplines. Doch steeds fungerend vanuit een theatrale context mixt het gezelschap in haar voorstellingen theatervormen, stijlen,  genres, disciplines… met elkaar.  Op deze manier wil Speelman voorstelling per voorstelling een ideale mix creëren die het concept van iedere creatie apart op een meest volmaakte manier ondersteund. 

 

. “Blijf trouw aan het concept” Met deze mantra creëerde Speelman voor alsnog al haar voorstellingen. Op deze manier wordt per creatie telkens opnieuw gezocht naar een kloppende, al dan niet nieuwe formules, die alle sterktes kan benutten die van nature in het idee, het concept zitten. Speelman is ervan overtuigd, de een goed concept alle antwoorden, mogelijkheden en sterktes van in het prille begin al in zich draagt, het is aan de maker om ze te zien en te benutten. Om deze reden neemt Speelman binnen haar werking geen standpunt in, wat betreft genre of stijl voor het gezelschap. De maker moet vrij kunnen zijn om telkens opnieuw het concept zo trouw mogelijk te kunnen dienen. Het gezelschap fungeert in deze als vazal voor de voorstelling en niet andersom. 

Speelman trekt dan ook voor iedere nieuwe productie telkens professionele mensen aan die binnen de gekozen stijlkeuze met hun ervaring, een grote meerwaarde kunnen bieden. 

 

Speelman houdt deze werkwijze al van bij haar ontstaan in 2011 aan. De voorstellingen van Speelman lopen uiteen in stijl, van figurentheater tot clownerie, van monologen in de zaal tot geheim locatietheater, van muziektheater tot louter tekstuele voorstellingen, en dit voor leeftijdsgroepen gaande van 3+ tot 16+

 

De concepten en ideeën van Speelman ontstaan telkens binnen een maatschappelijke context en hebben bijgevolg dan ook steeds een maatschappelijke vraagstelling. Speelman maakt de vertaling van dit maatschappelijk vraagstuk, naar gelang het concept het vraagt, naar de verschillende leeftijden waarvoor het gezelschap speelt.

 

Speelman wil dit doen door het maken van kleine, slimme voorstellingen.

Klein, maar op grootse wijze!

bottom of page